רש"ר הירש בראשית פרשת נח פרק ט

רש"ר הירש בראשית פרשת נח פרק ט

  

(א - ב) ועתה, בארץ הזאת, בתנאים חדשים אלה מתברך האדם בפעם השניה. גם כאן ויברך, ויאמר הם שני מאמרים. הברכה מעניקה את הכוחות הדרושים; מצות פרו ורבו מטילה תפקידים: להוליד בנים ולחנך אותם (ראה לעיל א, כח). בכוונה הוא חוזר כאן על כל זה; שכן, ברכה זו נאמרה על כל פנים אחרי חטאו של אדם. אולם, במקום שברכת ה' שרויה, שם אין הקללה מצויה.
שני דברים חסרים כאן: "רדו" ו"כבשוה". מתחילה הופקד האדם להיות שליט בארץ, ותפקיד זה נאמר בלשון "רדיה" ו"כיבוש". והנה, הרודה והכובש שליט בנתיניו או משעבד מדינה כבוש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.