רש"י יהושע פרק ח

רש"י יהושע פרק ח

  

(ב) תבוזו לכם - ואל תחרימו השלל עוד:
(ו) התיקנו אותם - לשון תיק שנוציאם מתיק העיר דישפורי"ר בלעז ויש לפותרו לשון נתיקה כמו התיקם כצאן לטבחה:
(ז) והורשתם - ותתרכון:
(ט) מים לעי - שהעי מקדם לבית אל ובית אל מים לעי:
וילן יהושע בתוך העם - להיות נכון בהשכמת הבקר:
(י) ויעל הוא - כמו שאמר לו המקום אם הוא עובר לפניהם עוברין ואם לאו אין עוברין:
(יב) ויקח כחמשת אלפים איש - אורב אחר אורב אחד קרוב לעיר מחבירו:
(יג) וישימו העם - שימה זו לשון הזמנה סמוך לחומה להלחם כמו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.