רש"י בראשית פרשת נח פרק י

רש"י בראשית פרשת נח פרק י

  

(ב) ותירס -ל זו פרס:
(ח) להיות גבור - להמרידמ כל העולם על הקב"ה בעצת דור הפלגה:
(ט) גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו ומטען למרוד במקום:
לפני ה' - מתכויןנ להקניטו על פניו:
על כן יאמר כנמרד - על כל אדם מרשיע בעזות פנים, יודע רבונו ומתכוין למרוד בו, יאמר זה כנמרוד גבור ציד:
(יא) מן הארץ וגו' - כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם:
(יב) העיר הגדולה - היאס נינוה שנאמר (יונה ג ג) ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים:
(יג) להבים - שפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.