רש"י בראשית פרשת נח פרק ט

רש"י בראשית פרשת נח פרק ט

  

(ב) וחתכם - ואימתכם כמו (איוב ו כא) תראו חתת. ואגדה לשון חיות שכל זמן שהתינוק בן יומו חי אין אתה צריך לשומרו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת, צריך לשומרו מן העכברים, שנאמר ומוראכם וחתכם יהיה, אימתי יהיה מוראכם על החיות, כל זמן שאתם חיים:
(ג) לכם יהיה לאכלה - שלא הרשיתי לאדם הראשון לאכול בשר אלא ירק עשב,ל ולכם כירק עשב שהפקרתי לאדם הראשון, נתתי לכם את כל:
(ד) בשר בנפשו - אסר להם אבר מן החי,מ כלומר כל זמן שנפשו בו לא תאכלו הבשר:
בנפשו דמו - בעוד נפשו בו:
בשר בנפשו לא תאכלו - ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.