רש"י בראשית פרשת נח פרק ח

רש"י בראשית פרשת נח פרק ח

  

(א) ויזכור אלהים - זה השם מדת הדין הוא, ונהפכה למדת רחמים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין, שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה, והוא שם מדת רחמים:
ויזכור אלהים את נח וגו' - מה זכר להם לבהמות, זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכןח ושלא שמשו בתיבה:
ויעבר אלהים רוח - רוח תנחומיןט והנחה עברה לפניו:
על הארץ - על עסקי הארץ:
וישכו - כמו (אסתר ב א) כשוך חמת המלך לשון הנחת חמה:
(ב) ויסכרו מעינות - כשנפתחו כתיב (ז יא) כל מעינ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.