רש"י בראשית פרשת נח פרק ז

רש"י בראשית פרשת נח פרק ז

  

(א) כי אותך ראיתי צדיק - ולא נאמר צדיק תמים. מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו:
(ב) הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל, למדנוט שלמד נח תורה:
שבעה שבעה - כדי שיקריבי מהם קרבן בצאתו:
(ג) גם מעוף השמים וגו' - בטהורים הכתוב מדבר. וילמדכ סתום מן המפורש:
(ד) כי לימים עוד שבעה - אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיקל שחס הקב"ה על כבודו ועכב את הפורענות. צא וחשוב שנותיו של מתושלח ותמצא שהם כלים בשנת שש מאות שנה לחיי נח:
כי לימים עוד - מהו עוד, זמן אחר זמן, זה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.