רש"י בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

רש"י בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

  

(ב) בני האלהים - בני השרים והשופטים. (דבר אחר בני האלהים הם השרים ההולכים בשליחותו של מקום, אף הם היו מתערבים בהם). כל אלהים שבמקרא לשון מרות, וזה יוכיח (שמות ד טז) ואתה תהיה לו לאלהים, (שם ז א) ראה נתתיך אלהים:
כי טבת הנה - אמר רבי יודן טבת כתיב, כשהיו מטיביןס אותה מקושטת ליכנס לחופה, היה גדול נכנס ובועלה תחלה:
מכל אשר בחרו - אףע בעולת בעל, אף הזכר והבהמה:
(ג) לא ידון רוחי באדם -פ לא יתרעם ויריב רוחי עלי בשביל האדם:
לעולם - לאורך ימים,צ הנה רוחי נדון בקרבי אם להשחית וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.