רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ה

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ה

  

(א) זה ספר תולדות אדם - זו היא ספירת תולדות אדם, ומדרשי אגדה יש רבים:
ביום ברא וגו' - מגיד שביום שנבראו הוליד:
(ג) שלשים ומאת שנה -ז עד כאן פירש מן האשה:
(כד) ויתהלך חנוך -ח צדיק היה וקל בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך מיהר הקב"ה וסילקו והמיתו קודם זמנו [וזהו ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם למלאות שנותיו: כי לקח אותו - לפני זמנו] כמו (יחזקאל כד טז) הנני לוקח ממך את מחמד עיניך:
(כח) ויולד בן -ט שממנו נבנה העולם:
(כט) זה ינחמנו - ינח ממנו את עצבון ידינו, עד שלא בא נח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.