רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ד

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ד

  

(א) והאדם ידע - כבר קודם הענין של מעלה,ס קודם שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההריון והלידה, שאם כתב וידע אדם נשמע שלאחר שנטרדע היו לו בנים:
קין - על שם קניתי איש:
את ה' - כמו עם ה', כשברא אותי ואת אישי הוא לבדו בראנו, אבל בזהפ שותפים אנו עמו:
את קין, את אחיו את הבל - שלש אתים ריבוים הם, מלמד שתאומה נולדה עם קין, ועם הבל נולדו שתים, לכך נאמרצ ותוסף:
(ב) רועה צאן - לפי שנתקללה האדמה,ק פירש לו מעבודתה:
(ג) מפרי האדמה - מןר הגרוע, ויש אגדה שאומרתש זרע פשתן היה:
(ד) וישע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.