רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ב

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ב

  

(ב) ויכל אלהים ביום השביעי - רבי שמעון אומרנ בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש, הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בוס כחוט השערה ונראהע כאלו כלה בו ביום. דבר אחר מה היה העולם חסר, מנוחה,פ באת שבת באת מנוחה, כלתהצ ונגמרה המלאכה:
(ג) ויברך ויקדש - ברכו במןק שכל ימות השבת היה יורד להם עומר לגלגלת ובששי לחם משנה, וקדשו במן שלא ירד בו מן כלל והמקרא כתובר על שם העתיד:
אשר ברא אלהים לעשות - המלאכהש שהיתה ראויה לעשות בשבת כפל ועשאה בששי, כמו שמפורש בבראשית רבה (יא י):


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.