רמב"ן הלכות בכורות פרק ג

רמב"ן הלכות בכורות פרק ג

  

מתני'א. הלוקח בהמה מן הגוי ואינו יודע אם בכרה אם לא בכרה, רבי ישמעאל אומר עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק, רחל בת שתי שנים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק, פרה וחמור בנותב שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק, א"ל רבי עקיבא אילו בולד בלבד הבהמה נפטרת היה כדבריך, אלא אמרו סימן ולד בבהמה דקה טינוף, ובגסה שליא, ובאשה שפיר ושליא, זה הכלל כל שידוע שבכרה אין כאן לכהן כלום, ושלא בכרה הרי זה לכהןג ואם ספק יאכל במומו לבעלים.

גמ'. מכאן ואילך ספק ואמאיד הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות מתעברות ויולדות ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.