רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק א

רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק א

  

הלכה א
החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים, נזק וצער ורפוי ושבת ובושת, וחמשה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה שבנכסיו כדין כל המזיקין.
הלכה ב
נזק כיצד, שאם קטע יד חבירו או רגלו רואין אותו כאלו הוא עבד נמכר בשוק כמה היה יפה וכמה הוא יפה עתה ומשלם הפחת שהפחית מדמיו, שנ' +שמות כ"א כ"ד, ויקרא כד כ+ עין תחת עין, מפי השמועה למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממון הוא.
הלכה ג
זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו אינו לחבול בזה כמו שחבל בחבירו אלא שהוא ראוי לחסרו אבר או לחבול ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.