רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק יב

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק יב

  

הלכה א
שכיב מרע שאמר בני פלוני יירשני, הרי זה יורש אותו לבדו ולא יירשוהו א שאר הבנים, וכן אם אמר על בת בין הבנות או אח בין האחין או שאר יורשין דבריו קיימין.
הלכה ב
אבל ב הבריא אין דבריו קיימין.
הלכה ג
שכיב מרע שאמר נכסי לפלוני ואחריו לפלוני, אין לשני אלא מה ששייר ראשון.
הלכה ד
ואם היה הראשון ראוי ליורשו, כגון שהיה בן מכלל הבנים אין לשני כלום, שכל לשון מתנה ליורש הרי הוא כלשון ירושה, וירושה אין לה ג הפסק ואע"פ שאמר ואחריו לפלוני.
הלכה ה
אבל הבריא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.