רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק יא

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק יא

  

הלכה א
שכיב מרע שאמר נכסים אלו לבניי, אין הבנות בכללם, היה לו בן אחד ובת, או בן ובן א הבן, אע"פ שהוא אמר לבניי שהוא לשון רבים אין נותנין אלא לבנו, שהבן האחד נקרא ב בנים.
הלכה ב
שכיב מרע שאמר נכסי לטוביה ומת, ובא אחד ששמו טוביה ואמר אני הוא, נוטלן, ואם הוחזק שמו רב טוביה אינו נוטלן, ואם היה שכיב מרע גס בו וקורא אותו בשמו נוטלן.
הלכה ג
באו שנים לתבוע וכל אחד מהן מוחזק שמו טוביה, אם היה אחד מהם תלמיד חכם, תלמיד חכם קודם, אין בהן תלמיד חכם והיה אחד מהן שכן או קרוב הוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.