רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ה

רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ה

  

הלכה א
הנותן מתנה בין בריא בין חולה צריך שתהיה גלויה ומפורסמת, אמר לעדים כתבו בסתר ותנו לו אינה כלום, שזה מערים כדי לאבד ממון אחרים שיחזור וימכור אחר שיתן. +/השגת הראב"ד/ ממון אחרים וכו'. א"א פירוש הטובה שקבל מזה עכ"ל.+
 הלכה ב
 לפיכך כל שטר מתנת קרקע שאין כתוב בו ואמר לנו פלוני הנותן שבו בשווקים וברחובות וכתבו לו מתנה גלויה ומפורסמת וכיוצא בענינים אלו חוששין לה שמא מתנה א מסותרת היא ולא זכה המקבל.
הלכה ג
הכותב שתי מתנות על שדה אחת הראשונה מסותרת והאחרונה גלויה ומפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.