רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יז

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יז

  

הלכה א
 כל מציאה שאמרנו בה שהיא של מוצאה אינו זוכה בה עד שתגיע לידו או לרשותו, אבל אם ראה את המציאה אפילו נפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה א שהחזיק בה זכה בה.
הלכה ב
היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו זכה לי בה כיון שהגביהה לו קנה הרוכב ואע"פ שלא הגיעה לידו, ואם אמר לו תנה לי ונטלה ואמר אני זכיתי בה ב זכה בה הנוטל, ואם משנתנה לרוכב אמר אני זכיתי תחילה לא אמר כלום.
הלכה ג
המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו ואע"פ שלא אמר לו כלום [זכה ג בה], הגביהו המציאה שנים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.