רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק טז

רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק טז

  

הלכה א
המוצא מחטים וצנורות ומסמרים וכיוצא בהן, אם מצאן אחת אחת הרי אלו שלו, מצא שנים שנים או יתר חייב להכריז, שהמנין סימן.
הלכה ב
וכן המוצא מעות מפוזרים הרי אלו שלו, אפילו היו מקצת מטבע זה על גבי זה הרי הן כמפוזרין, אבל אם מצא צבור מעות חייב להכריז. מצא שלשה מטבעות זה על גב זה והן עשויין כמגדל, או שהיו אחד מיכן ואחד מיכן ואחד על גביהן, או שהיו מקצת זה על מקצת זה כדי שאם יכניס קיסם ביניהן ינטלו בבת אחת, חייב להכריז, היו עשויין כשיר או כשורה או כחצובה או כסולם הרי זה ספק ולא י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.