רמב"ם הלכות ברכות פרק י

רמב"ם הלכות ברכות פרק י

  

הלכה א
ברכות אחרות ודברים אחרים הרבה שאין בהן פתיחה ולא חתימה תיקנו חכמים דרך שבח והודיה להקב"ה, כמו ברכות התפלה שכבר כתבנום, ואלו הן הבונה * בית חדש והקונה כלים חדשים בין יש לו כיוצא בהן בין אין לו א מברך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
הלכה ב
וכן הרואה את חבירו לאחר שלשים יום מברך ב שהחיינו, ואם ראהו לאחר שנים עשר חדש מברך ברוך אתה יי' מחיה המתים, הרואה פרי המתחדש משנה לשנה בתחלת ראייתו ג מברך שהחיינו.
הלכה ג
שמע שמועה טובה מברך בר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.