רמב"ם הלכות ברכות פרק ח

רמב"ם הלכות ברכות פרק ח

  

הלכה א
כל פירות האילן מברכין עליהן בתחלה בורא פרי העץ ולבסוף בורא א נפשות רבות חוץ מחמשת המינין הכתובין בתורה, והם ענבים ורמונים ותאנים וזיתים ותמרים שהוא מברך עליהן בסוף ברכה אחת מעין שלש, ועל פירות הארץ והירקות מברכין עליהן בתחלה בורא ב פרי האדמה ולבסוף בורא נפשות רבות, דברים שאין גידולן מן הארץ כגון בשר וגבינה ודגים וביצים ומים וחלב ודבש וכיוצא בהן בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות, והשותה ג מים שלא לרוות צמאו אינו טעון ברכה לא לפניו ולא לאחריו.
הלכה ב
הסוחט פירות וה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.