רמב"ם הלכות אישות פרק יח

רמב"ם הלכות אישות פרק יח

  

הלכה א
אלמנה ניזונת א מנכסי יורשין כל זמן ב אלמנותה עד שתטול כתובתה, ומשתתבע כתובתה ג בבית דין אין לה מזונות, וכן אם מכרה כתובתה כולה או משכנה כתובתה או עשתה כתובתה אפותיקי לאחר והוא שתאמר לו פה תקנה חובך בין שעשת דברים אלו בבית דין מומחין בין שלא בבית דין בין שעשת בחיי בעלה בין שעשת לאחר מיתת בעלה אין לה מזונות מן היורשים, אבל אם מכרה ד מקצתה יש לה מזונות, ומשתתארס האלמנה אבדה מזונותיה.
הלכה ב
כשם שניזונת אחר מותו מנכסיו כך נותנין לה כסות וכלי תשמיש ומדור, יושבת במדור שהיתה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.