רמב"ם הלכות אישות פרק ג

רמב"ם הלכות אישות פרק ג

  

הלכה א
כיצד האשה מתקדשת, אם בכסף הוא מקדש אין פחות מפרוטה כסף או א שוה פרוטה, אומר לה הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאשה בזה, ונותנן לה ב בפני עדים, והאיש הוא שאומר דברים שמשמען שקונה אותה לו לאשה והוא שיתן לה הכסף.
הלכה ב
נתנה היא ואמרה לו הריני מקודשת לך, הריני מאורסת לך, הרי אני לך לאשה, או בכל לשון הקנאה, אינה מקודשת, וכן אם נתנה היא לו ואמר הוא אינה מקודשת, נתן * הוא ואמרה היא הרי זו מקודשת בספק.
הלכה ג
ואם קידש בשטר כותב על הנייר או על ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.