רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י

  

הלכה א
כל יולדת טמאה כנדה ואע"פ שלא א ראתה דם, ואחד היולדת חי או מת או אפילו נפל, אם זכר יושבת לזכר ואם נקבה יושבת לנקבה והוא שתגמר צורתו, ואין צורת הולד נגמרת לפחות * מארבעים יום אחד הזכר ואחד הנקבה.
הלכה ב
והמפלת בתוך ארבעים יום אינה טמאה לידה אפילו ביום ארבעים, הפילה ביום ארבעים ואחד מאחר התשמיש הרי זו ספק יולדת ותשב לזכר ולנקבה ולנדה, היתה צורת האדם דקה ביותר ואינה ניכרת בעליל הרי זו תשב לזכר ולנקבה וזהו הנקרא שפיר מרוקם.
הלכה ג
אי זה הוא שפיר מרוקם תחלת ברייתו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.