רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק טז

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק טז

  

הלכה א
פצוע דכא וכרות שפכה שנשאו בת ישראל ובעלו לוקין שנאמר לא יבוא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל י"י, ומותרין לישא גיורת ומשוחררת ואפי' כהן שהוא פצוע דכא מותר לישא גיורת ומשוחררת לפי שאינו בקדושתו, ואפילו נתינה או אחד מן הספיקות מותרת לו.
הלכה ב
הואיל ופצוע דכא אסור לבוא בקהל לא גזרו בו על הנתינים ולא על הספיקות, אבל פצוע דכא וכרות שפכה אסור בממזרת ודאית שהרי אסורה מן התורה. +/השגת הראב"ד/ בממזרת ודאית וכו'. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ וברייתא זו הביאהו לומר כך פצוע דכא מותר בנתינה ולא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.