רמב"ם הלכות איסורי ביאה הקדמה

רמב"ם הלכות איסורי ביאה הקדמה

  

הלכות איסורי ביאה. יש בכללן שבע ושלשים מצות, מצוה אחת עשה, ושלשים ושש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לבא על האם. (ב) שלא לבא על אשת אב. (ג) שלא לבעול אחות. (ד) שלא לבעול בת אשת אב. (ה) שלא לבעול בת הבן. (ו) שלא לבעול הבת. (ז) שלא לבעול בת הבת. (ח) שלא לישא אשה ובתה. (ט) שלא לישא אשה ובת בנה. (י) שלא לישא אשה ובת בתה. (יא) שלא לבעול אחות אב. (יב) שלא לבעול אחות אם. (יג) שלא לבעול אשת אחי האב. (יד) שלא לבעול אשת הבן. (טו) שלא לבעול אשת אח. (טז) שלא לבעול אחות אשתו. (יז) שלא לשכב עם בהמה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.