רמב"ם הלכות אבל פרק י

רמב"ם הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
השבת עולה למנין אבילות, ואין אבילות בשבת אלא א בדברים שבצנעה, כגון עטיפת הראש ותשמיש המטה ורחיצה בחמין, אבל ב דברים שבגלוי אינו נוהג בהן אבלות, אלא לובש מנעליו וזוקף את המטה, ונותן שלום לכל אדם, ואם יש לו בגד מחליף, ולא ילבש בגד קרוע בשבת, אפילו על אביו ועל אמו, ואם אין לו להחליף מחזיר ג את הקרע לאחריו.
הלכה ב
מאימתי זוקפים את המטות בערב שבת מן המנחה ולמעלה, ואעפ"כ לא ישב עליה עד שתחשך, ואע"פ שלא נשתייר לו אלא יום אחד חוזר וכופה אותן במוצאי שבת.
הלכה ג
הרגלי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.