רמב"ם הלכות אבל פרק יא

רמב"ם הלכות אבל פרק יא

  

הלכה א
אף על פי שאין אבלות במועד קורע על מתו במועד וחולץ כתיפו, ומברין את האבלים לחם במועד, כל אלו בחולו של מועד א אבל ביום טוב אפילו ביום טוב שני אין קורעין ולא חולצין ולא מברין.
הלכה ב
אין קורעין ב במועד ולא חולצין אלא הקרובים שחייבין באבל, או הקורע והחולץ על החכם או על אדם כשר, או מי שהיה עומד בשעת יציאת נשמה, ומברין הכל על החכם במועד לתוך הרחבה כדרך שמברין את האבלים שהכל אבלים עליו.
הלכה ג
כשמברין את האבלים במועד אין מברין אלא על מטות זקופות, ואין אומרין ברכת א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.