רמב"ם הלכות אבל פרק ט

רמב"ם הלכות אבל פרק ט

  

הלכה א
כל הקרעים שקורע אדם על שאר קרוביו, שולל הקרע לאחר שבעה ומאחה לאחר שלשים, על אביו ועל אמו שולל לאחר שלשים ואינו מאחה לעולם, והאשה קורעת ושוללת מיד אפילו על אביה ועל אמה מפני הצניעות.
הלכה ב
כדרך שקורע אדם על אביו ועל אמו כך חייב לקרוע על רבו א שלמדו תורה, ועל הנשיא ועל אב בית דין, ועל רוב הצבור שנהרג, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה שנשרף, ועל ערי יהודה ועל ירושלים, ועל המקדש.
הלכה ג
כל אלו הקרעים קורע עד שמגלה את לבו ואינו ב מאחה לעולם, ואף על פי שאין מתאחין מותר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.