רות רבה (לרנר) פרשה ב

רות רבה (לרנר) פרשה ב

  

[א] ושם האיש אלימלך (רות א: ב) א"ר סימון [בשם ר' יהושע בן לוי ור' חמא אבויה דר' הושעיא בשם ר'], לא ניתן דברי הימים אלא לדרש הה"ד (דהי"א =דברי הימים א'= ד: כא - כג), בני שלה בן יהודה, ער אבי לכה - אב ב"ד של ליכה. ולעדה אבי מרשה - אב ב"ד של מרשה. ומשפחות בית עבודת הבוץ - זו רחב הזונה שהטמינה את המרגלים בפשתי העץ, שנא' ותטמנם בפשתי העץ (יהושע ב: ו). ר' יהושע בר סימון אמר, בכיסמון היתה עסוקה. לבית אשבע - שנשבעו לה המרגלים, שנא' ועתה השבעו נא לי בי"י (שם /יהושע ב'/: יב). ויוקים - שקיימו לה את ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.