רד"צ הופמן בראשית פרק ט

רד"צ הופמן בראשית פרק ט

  

[פרק ט]

פסוקים א - ב.
כשם שה' ברך את האדם אחר מעשה בראשית ומסר לו את השלטון על עולם החי, כך עשה גם כאן, בתחילת העולם השני, ובאופן חלקי - באותם ביטויים ממש. - פרו ורבו, כמו לעיל א, כח. - ומוראכם וגו', עם סיומת הקנין - המורא שלכם; השווה "חמסי" - להלן טז, ה, ו"קללתך" - להלן כז, יג. לכאורה אין זה אלא ביטוי אחר במקום "ורדו בדגת הים" וגו' (למעלה א, כח) - המורא מפני האדם יש בו משום הכרה בשלטונו מצד בעלי החיים. - וחתכם, מלשון חת (איוב מא, כה). - בכל... ובכל, הן בכל החי ביבשה הן בכל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.