רבינו בחיי במדבר פרשת מסעי פרק לה

רבינו בחיי במדבר פרשת מסעי פרק לה

  

(ב) צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחוזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבותיהם. לשון "מגרש" ריוח מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות לנוי לעיר מקיר העיר ולחוץ אלף אמה סביב, ואינם רשאים לבנות שם בית ולנטוע שם כרם ולזרוע זריעה, אלא שיהיה לבהמתם ולרכושם ולכל חיתם.
(ה) ומדותם וגו' אלפים באמה. כלומר אלפים באמה תתנו להם סביב, ומהם אלף הפנימיים למגרש והחיצוניים לשדות ולכרמים.
(ו) ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר. כלומר על ערי מקלט שהזכיר מהן שש, ובין כולן מ"ח עיר, ואותן שש ערי מקלט השלש מעבר הירדן ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.