רבי עקיבא איגר אבן העזר סימן קח

רבי עקיבא איגר אבן העזר סימן קח

  


א א] [הגה] לא תטול חלק. נ"ב ע' ש"ע חוה"מ סי' ר"ן ובסמ"ע ש"ך שם:
ג ב] [הגה] אסור להערים. נ"ב ובדיעבד מהני ולפי נוסחתינו דכותבי' בת"ח בשד"א תלי' במחלוקת הפוסקים חוה"מ סי' ר"ח וע' תשובת פנים מאירות ח"א סי' ל"ד ובעטרת צבי חוה"מ בתשובתו בסי' רפ"א: