רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק ו

רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק ו

  

משנה א
שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם.
נהגו העם לקרות אחריה בשבת שלפני יום מתן תורה, פרק ראשון שבהלכות דרך ארץ המתחיל ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, יען מתיחס למוסרי מסכת אבות, באזהרת שקידת למוד התורה הקדושה. וכתוב בסדורים בתחלתו שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם, להורות שני דברים. אחד, להורות שאין זה מהמסכתא שהוא חבור רבינו הקדוש ונקרא משנה, אלא חברום האחרונים והם בריתות, ולזה נמצא שם ר' יהושע בן לוי שלא היה תנא, והיה בזמן הראשונים האמוראים שחברו הבריתו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.