רב האי גאון מסכת נגעים פרק יב

רב האי גאון מסכת נגעים פרק יב

  

משנה א
בית טריגון. פי' בית שיש לו שלשה כתלים שמו טריגון ב' כתלים שמו דיגון ה' כתלים שמו פנטיגון ד' כמנהג שמו טטריגון:

ובאיסקדיא. יש שונים באסדה רפסודות ודוברות שבמקרא והוא אסדה ובל' תרגום תורנים ובטיית טיף כגון מעבר דמה דספינה קטנה:


משנה ד
בין פצים. שאלו בשאילות חרש כדי ליתן בין פצים (שבת פ"ב א') והשיבום אלו שמנסרין הקורות לעשות דלתות ולוחות ונסרין ונותנין חרש בין הנסרים כדי שיכנס בהן רוח ויבשו מפני [שלחין] הן ומנין שפצים לשון סדק וקרע הוא דכתיב (תהלים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.