רב האי גאון מסכת ידים פרק ד

רב האי גאון מסכת ידים פרק ד

  

משנה א
עריבת הרגלים. פי' כלי עץ שמה גפנה בטיית:


משנה ה
כתב אשורית. פי' כדגרסי' בכהן גדול בתוס' ובגמ' (סנהדרין דף כ"ב ע"א) רבי אומר בכתב אשורית ניתנה תורה לישראל וכשחטאו נהפכה לרעץ וזה שבידינו עתה זה הוא אשורי ושביד כותים ושכתוב על שקלי ישראל הוא רעץ ולמה נקרא שמו אשורי שמאושר בכתבו:


משנה ו
קובלים אנו. פי' כדכתיב (שמות כ"ב כ"ו) והיה כי יצעק אלי ומתרגם ארי יקבול:

פרושים. זה שפירש עצמו מכל טומאה ומכל מאכל טמא ועם הארץ ומדקדק במאכלו ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.