ר"י קורקוס הלכות ביכורים פרק ד

ר"י קורקוס הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה א
[א] כל המביא בכורים וכו'. פ"ק דבכורים האפטרופוס והעבד והשליח והאשה וכו' מביאין ולא קורין שאינם יכולים לומר אשר נתת לי פי' לפי שלא נטלו חלק בארץ אלא הזכרים ישראלים מיוחסים הודאים שנאמר לשמות מטות אבותם ונאמר עוד איש לפי פיקודיו עד שיהא איש מיוחס גמור ודאי בלא ספק.
הלכה ג
[ג] הגר וכו'. גם שם במשנה הגר מביא ואינו קורא ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא ע"כ ובירושלמי הקשו על משנה זו וכי נשבע לנקבות כלומר מה יועיל שתהיה אמו מישראל ואיך יקרא אשר נשבעת לאבותינו וכו' ולא תירצו כל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.