קרית ספר הלכות דעות פרק א

קרית ספר הלכות דעות פרק א

  

מצוה ז. שצונו להדמות לו ית' כפי היכולת וזהו והלכת בדרכיו ופי' בפ"ק דסוטה על אחרי ה' אלהיכם תלכו מה הוא מלביש ערומים דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם מבקר חולים וירא אליו ה' מנחם אבלים ויהי אחרי מות אברהם ויברך וכו' קובר מתים ויקבור אותו בגיא אף אתה עשה כן וכן אנו מצווים ללכת בכל שאר דרכיו הטובים והישרים והם האמצעיים ולא הקצוות וכל זה נכלל בהלכת בדרכיו ומאחרי ה' תלכו דורש בספרי שנלך אחר עצת הש"י לדרוש ממנו כל נעלם על יד נביאיו כענין שנאמר האין פה עוד נביא וכו' ועוד ראיה תפו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.