קרית ספר הלכות גירושין פרק ט

קרית ספר הלכות גירושין פרק ט

  

האומר לאשתו הרי זה גיטיך ולא תתגרשי בו אלא עד זמן כך או עד שתעשי כך אינו תנאי ואינה מגורשת עד שיגיע הזמן או שתעשה מה שאמר כשהיה הגט ברשותה קיים והבעל קיים ואם הניחתו בצידי רשות הרבים ויחדה אותו לשם אף על פי שאינו ברשותה מגורשת כיון שהיה במקום שיחדה אותו אחר הזמן וצידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו ואם נשאת קודם שיגיע הזמן שקבע או שתעשה המעשה שתלה בו הגרושין תצא והולד ממזר שעדין היא אשת איש גמורה ואין כאן גירושין. הנותן גט ביד אשתו ואמר לה אם לא תתני לי ק"ק זוז אין זה גט או אין את מגורשת ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.