קרית ספר הלכות ברכות פרק ב

קרית ספר הלכות ברכות פרק ב

  

סדר ברכת המזון כך היא ברכת הזן ברכת הארץ בונה ירושלם דתניא וברכת זו ברכת הזן את ה' אלהיך זו ברכת זימון על הארץ זו ברכת הארץ הטובה זו בונה ירושלם וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון והפועלים מברכין ב' ברכות בלבד כדי שלא יבטלו ממלאכת בעל הבית ראשונה כתקנה ושנייה ברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלם שהיא דומה לה וחותם בברכת הארץ וכל שלא אמר חמדה טובה ורחבה ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלם [לא יצא ידי חובתו] חמדה דכתיב ואתן לך ארץ חמדה טובה ורחבה דכתיב אל ארץ טובה ורחבה ברית שעל יד בר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.