קרית מלך הלכות גירושין פרק יא

קרית מלך הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה א
[א] אין נושאין את הקטנה, נדה י"ג ב' דנסיבי קטנות כו'.

הלכה ד
[ד] עד מתי הבת ממאנת כו', נדה נ"ב א' תינוקת שהביאה כו'.
ואינה צריכה בדיקה למיאון, שם מ"ח ב' חזקה למיאון כו'.

הלכה ז
[ז] לא שתשמור אותן כו', עי' גיטין ס"ה א' צרור וזורקו כו' מתקדשת למיאון.
או קרובי', תשו' הרי"ף סי' רס"ז.

הלכה יד
[יד] אא"כ היתה אשת ישראל כו', יבמות נ"ו ב' הא נתפשה כו'.

הלכה יז
[יז] באחד מן היבמין כצ"ל.

הלכה כא
[כא] ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.