קרית מלך הלכות בית הבחירה פרק ה

קרית מלך הלכות בית הבחירה פרק ה

  

הלכה א
[א] והוא הר המורי', תענית ט"ז א' מאי הר המורי' כו'.
והי' מוקף חומה, מדות פ"ב מ"ד חוץ מכותל המזרחי כו' ועי' ריש מדות שערי הר הבית.

הלכה ה
[ה] מצופה, תיבה זו ליתא בכ"י (רד"ש).
נחושת דומה לזהב, יומא ל"ח א' נחושת קלוניתא היתה והיתה מאירה כשל זהב (ה"ה).
הנקרא שער העליון, סוכה נ"א ב' הגיעו לשער העליון (ה"ה) ובירושלמי עירובין פ"ה ה"א ז' שמות נקראו לו כו' שער העליון [ואין זה הנזכר ספ"ב דמדות].

הלכה יג
[יג] ומדיחין את הבשר לבשלו, שקלים פ"ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.