קרית מלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

קרית מלך הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה א
[א] מ"ע לשלח כל הטמאים, פסחים ס"ח א' ולעבור עליו בעשה כו' ובשבועות י"ד ב' מצות עשה שבמקדש.

הלכה ב
[ב] זה המחנה האמור כאן כו', פסחים שם ויצא אל מחוץ כו'.

הלכה ה
[ה] משלחין משם עכו"ם, עי' נזיר כ"ג ב' תד"ה ומדינים בשם ב"ר משמע דווקא עמון ומואב וי"ל.
אבל טבול יום נכנס כו', משנה פ"ק דכלים ע"נ מקודשת ממנו שאין טבו"י נכנס כו' [וזו כונת כ"מ].

הלכה ח
[ח] הטמא המשולח מהר הבית אם נכנס כו', תוספתא פ"ק דכלים ה"ז נכנסו מצורעים כו' זבין וזב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.