קרית מלך הלכות אישות פרק כד

קרית מלך הלכות אישות פרק כד

  

הלכה א
[א] אע"פ שכופין אותו, עי' יבמות ס"א א' כהנים הוא דמפקדי כו' ואפו"ר כופין עי' כתובות ע"ז א' נשא אשה כו'.

הלכה ו
[ו] ולא אחד מתנאי כתובה, כתובות נ"ד ב' ולעוברת על דת.

הלכה ז
[ז - ח] הוא הלכה אחת.

הלכה י
[י] ואין מוציאין מהבעל דבר, ר"פ האשה רבה ולא בלאות וע"ש פ"ה א' תד"ה בלאות ק"ז א' תד"ה דאי.
ולא תנאי מתנאי כתובות, כתובות נ"ד ב' ולעוברת על דת.

הלכה יב
[יב] ואין עלי' רדיד, מפ' כך קלתה ועי' ירו' כתובות פ"ז ה"ו היו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.