קרית מלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

קרית מלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה א
[א] וא' הבא על יולדת כו' או על הזבה כו', תוספתא מגילה פ"א הי"א אין בין זבה לנדה כו' אין בין נדה ליולדת כו'.
בין שפחה, נדה ו' ב' מעשה בשפחתו כו'.

הלכה ג
[ג] שבימים וטבילה כו', נדה ל"ה ב' ביומי וטבילה כו'.
שנא' ורחצו במים, עי' תדא"ר פט"ו לא למדנו טבילה לנדה אלא מן הזב ועי' יומא ע"ח א' תד"ה מכאן.
זה בנין אב כו' ובמ"מ מפורש בספרא, נ"ב בקשתיהו ולא מצאתיהו, ורי"ל ציין דרבנו בחיי פ' מצורע הביא דרשא זו בשם הגאונים.

הלכה ו
[ו] וכן יולדת זכר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.