קונטרס דינא דגרמי

קונטרס דינא דגרמי

  

אמר משה בר נחמן ז"ל: פן יחשדני שומע בהזכירי מקצת דברים שלא בשם אומרן. כעוסק בהן שלא לשמן. אני מנצל את עצמי כי לא כיוונתי לסתמן ולהעלימן. שמן הידוע שדברי דברי רבותי ואנא דמאן ואורייתי דמאן. ודבריהם בפי כדבש למתוק וכמן. ואף כאשר לבי מגמגמן. ידעתי כי נמקן עמן. אבל יש אשר קולמוס הראשונים סתמן. ועתה נעלם טעמן מעיני תלמידי הזמן. וחכמי' הצרפתים אספו רובן אל עמן. הם המורים הם המלמדים הם המגלים לנו נטמן. ואף גם זאת יש צריכות עוד נגר והולם להלמן. ומעשה ידי אומן. והצריכות לפי דעתי אל אמן. אספתי אותן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.