קובץ על יד

קובץ על יד

  
קובץ על יד
רבי נחום טריביטש
נולד בשנת תקל"ט (1779) - נפטר בשנת תר"ב (1842)
ספר "קובץ" או בשמו המלא "קובץ על יד" נחשב לספר יסוד בין ספרי ההערות והחידושים על היד החזקה. בדיוקיו בלשון הרמב"ם ובקושיותיו נושאים ונותנים המחברים הבאים אחריו והוא לא מש משולחנם של לומדי משנה תורה. ספר הקובץ שנדפס הוא על הספרים מדע - נשים.
רבי נחום נולד בפראג ובעודו נער נתייתם מאביו ונשאר גלמוד, כפי שהוא התבטא: "ימי הנעורים רעים ומעונים" אבל הגיע לבית מדרשו של רבי יעקב גינזבורג בעל "זרע יעקב" מגדולי מר
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.