קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

  

א [א] שמעון בר אבא פתח, הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק, זה נח שנא' (בראשית ו') איש צדיק תמים היה, אמרו כשיצא מן התיבה הכישו ארי ושברו והיה צולע, ולרשע זה פרעה, אמרו כשבא פרעה לישב על כסא שלמה כשלקח בכתובת בתו לא היה יודע מנגניקון שלו והכישו ארי ושברו והיה צולע, זה מת צולע וזה מת צולע הוי מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב זה משה שנאמר (שמות ב') ותרא אותו כי טוב הוא, אמר ר"מ טוב שהיה מהול, ולטהור זה אהרן שהיה עסוק בטהרתן של ישראל, ולטמא אלו המרגלים שאמרו דבה רעה על הארץ ולא נכנסו לארץ, ואלו אמרו טובתה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.