קהלת רבה (וילנא) פרשה ה

קהלת רבה (וילנא) פרשה ה

  

א [ב] כי בא החלום ברוב ענין כל חבלים ויסורין שהביא הקב"ה על דור המבול ברוב ענין רע שהיה בידם, וקול כסיל ברוב דברים ברוב דברים שהוציאו מפיהם ואמרו (איוב כ"א) ומה שדי כי נעבדנו וגו', ד"א כי בא החלום ברוב ענין כל חבלים ויסורין שהביא הקב"ה על דור הפלגה ברוב ענין רע שהיה בידם וקול כסיל ברוב דברים שאמרו (בראשית י"א) ונעשה לנו שם וגו', ד"א כי בא החלום ברוב ענין כל חבלים ויסורין שהביא הקב"ה על הסדומיים ברוב ענין רע שהיה בידם וקול כסיל ברוב דברים שאמרו נשכח תורת הרגל מבינותינו הה"ד (איוב ל"ט) ותשכח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.