צרור הכסף

צרור הכסף

  
צרור הכסף
רבינו חיים ב"ר שמואל למשפחת בן דוד מטודילה שבצפון ספרד, חי באמצע המאה הראשונה של האלף השישי (מאה י"ג - י"ד). היה תלמידם של הרשב"א בספרד ורבנו פרץ ב"ר אליהו מקורבייל שבצרפת. חיבר חידושים על התלמוד, ספר דרשות, ואת הספרים 'צרור החיים' על ענייני מועדים ותפילות ו'צרור הכסף' על ענייני חושן משפט; על שם ספריו אלו כונה 'בעל הצרורות'. ספר 'צרור הכסף' מחולק לחמישה דרכים, ובכל אחד מהם כמה שערים. רבי חיים 'בעל הצרורות' גלה מצרפת בגלות שנת ס"ו (1306). מדבריו בספרי הצרורות מביאים גדולי הפוסקים כ
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.