צפנת פענח

צפנת פענח

  
צפנת פענח
רבי יוסף ב"ר אפרים פישל רוזין (ראזין; כינויו: הרוגצ'ובר) נולד בשנת תרי"ח (1858) בעיר רוגטשוב שברוסיה, ומילדותו הוכר כעילוי עצום. מגיל בר מצוה למד אצל רבי יוסף דב הלוי סולוביצ'יק בעל 'בית הלוי' בבריסק, ואח"כ אצל בנו רבי חיים. בהמשך למד אצל המהרי"ל דיסקין, אליו התייחס כרבו המובהק. הוא המשיך את לימודיו באופן עצמאי במשך כמה שנים בעיר ורשה, ומשנת תרמ"ט (1889) עד סוף ימיו שימש כרב העדה החסידית בדווינסק (דננבורג) שבלטביה, לצד רבי מאיר שמחה הכהן שהיה רבה של הקהילה הפרושית (הלא - חסידית).
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.