צוואת הריב"ש

צוואת הריב"ש

  

צוואת הריב"ש ע"ה להיות תמים בעבודתו יתברך עבודה תמה ועיקר שלא לשכוח הדברים ועיקר ללמוד בכל יום שיעור מוסר הן רב הן מעט ולראות א"ע תמיד להדבק א"ע במדות טובות והנהגות ישרות ושלא יניח שום יום מעשיית מצוה הן קלה הן חמורה וסי' הוי זהיר במצוה קלה כו'. פ' זהיר מלשון והמשכילים יזהירו ר"ל הנשמה תזהיר ותאיר ממצוה קלה כבחמורה כי רחמנא לבא בעי.
שויתי ה' לנגדי תמיד. שויתי לשון השתוות בכל דבר המאורע הכל שוה אצלו בין בענין שמשבחי' ב"א אותו או מבזין אותו וכן בכל שאר דברים וכן בכל המאכלות בין שאוכל מע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.